Środki ochrony roślin

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez MRiRW do wykonywania:

 1. oceny dokumentacji środków ochrony roślin (dRR) przed dopuszczeniem ich do obrotu w zakresie wszystkich wymaganych sekcji:
  • tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z jego pozostałości w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
  • losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku,
  • oddziaływania środka ochrony roślin w zakresie ekotoksykologii,
  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne,
  • istotności toksykologicznej metabolitów.
 2. opinii w zakresie rozszerzenia zakresu stosowania środków ochrony roślin o uprawy małoobszarowe,
 3. opracowywania raportów uzupełniających w zakresie wzajemnego uznania,
 4. sporządzania i weryfikacji klasyfikacji pod względem środowiskowym, zgodnie
  z rozporządzeniem CLP,
 5. opracowywanie monografii (DAR) dla substancji czynnych środków ochrony roślin
 6. obliczanie przewidywanych stężeń środowiskowych (PEC) w glebie, w wodach powierzchniowych i podziemnych

 

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

 

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

Drukuj