Badania biologiczne nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB wykonuje badania biologiczne niezbędne do wydania opinii o wpływie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz.765).

Zakres wymaganych badań obejmuje wskaźniki mikrobiologiczne (obecność bakterii z rodzaju Salmonella liczbę bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae) oraz parazytologiczne (obecność żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris, Toxocara).

 

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
dr inż. Radosław Kalinowski
Zakład Ekotoksykologii
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel./fax: (+4822) 833-56-75
radoslaw.kalinowski@ios.edu.pl

Drukuj