Kariera

Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE (modelowanie w sektorze rolnictwa)

OGŁOSZENIE

 

Specjalista w Zakładzie Ochrony Wód

OGŁOSZENIE

 

Specjalista ds. informatycznych/Analityk

OGŁOSZENIE

 

Młodszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE

 

Młodszy Specjalista /Specjalista inżynieryjno-technicznego w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE

OGŁOSZENIE

 

Tester oprogramowania

OGŁOSZENIE

 

Staż w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Zapraszamy studentów IV/V roku i absolwentów kierunków związanych z naukami ścisłymi tj. matematyka, ekonomia, ochrona środowiska lub/i energetyka do odbycia bezpłatnego stażu / praktyk w Zespole Strategii Analiz i Aukcji (preferowany okres to 3-6 miesięcy).

OGŁOSZENIE

 

Ekspert w zakresie modelowania sektora transportu

W związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE PL – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), poszukujemy eksperta w zakresie modelowania sektora transportu do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. W ramach projektu powstanie zaawansowany warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. W efekcie realizacji całego przedsięwzięcia powstanie kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekt  finansowy ze środków LIFE, NFOŚiGW oraz IOŚ-PIB.

OGŁOSZENIE 

 

Back-end Developer .NET Core, NoSQL

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Back-end Developer .NET Core, NoSQL

OGŁOSZENIE

 

Back-end Developer ASP .NET Core

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Back-end Developer ASP .NET Core

OGŁOSZENIE

 

Frontend Developer

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Frontend Developer

OGŁOSZENIE

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO