Kariera

Specjalista / Starszy Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zespole Zarządzania Krajową Bazą (ZZKB) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie Konkursu na stanowisko Adiunkta

 

Ekspert w zakresie modelowania ekonomicznego w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE (modelowanie CGE)

OGŁOSZENIE

 

Młodszy Specjalista/ Specjalista / Starszy Specjalista inżynieryjno-techniczny w w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji (ZIiRE) w KOBiZE

OGŁOSZENIE

 

Główny Specjalista inżynieryjno-techniczny w projekcie NeuroSmog w wymiarze 0,5 etatu

OGŁOSZENIE

 

Specjalista ds. administracyjnych

OGŁOSZENIE

 

Specjalista ds. szkoleń w Zakładzie Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami

OGŁOSZENIE

 

Specjalista / Starszy Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zespole Zarządzania Krajową Bazą (ZZKB) w KOBiZE

OGŁOSZENIE

 

Specjalista ds. Informatycznych – Back-end Developer PHP w KOBiZE

OGŁOSZENIE

 

Młodszy Specjalista / Specjalista / Starszy Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Zespole Inwentaryzacji i Raportowania Emisji (ZIiRE) w KOBiZE

OGŁOSZENIE

 

Referenta ds. Kontaktu

OGŁOSZENIE

 

Ekspert w zakresie modelowania sektora transportu

W związku z realizacją projektu pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej” (w skrócie: LIFE Climate CAKE PL – Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), poszukujemy eksperta w zakresie modelowania sektora transportu do pracy w Zespole Strategii, Analiz i Aukcji Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. W ramach projektu powstanie zaawansowany warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. W efekcie realizacji całego przedsięwzięcia powstanie kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekt  finansowy ze środków LIFE, NFOŚiGW oraz IOŚ-PIB.

OGŁOSZENIE 

 

Back-end Developer .NET Core, NoSQL

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Back-end Developer .NET Core, NoSQL

OGŁOSZENIE

 

Back-end Developer ASP .NET Core

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Back-end Developer ASP .NET Core

OGŁOSZENIE

 

Frontend Developer

W związku z realizowanymi projektami Zespół Systemów Informatycznych IOŚ-PIB (KOBiZE) zatrudni osobę na a stanowisko:

Specjalista ds. informatycznych – Frontend Developer

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO