Instytut rozpoczął realizację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” – na podstawie podpisanej 18 sierpnia br. umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość Projektu to 20 mln zł, przy czym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 17 mln zł. Realizację Projektu przewidziano na lata 2017-2021.

Zasięg Projektu jest ogólnopolski. Zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie 100 000 osób. Rezultaty Projektu skierowane są głównie do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu.

Wynikiem realizacji Projektu będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań (ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia). Projekt przewiduje realizację następujących działań:

  • zbudowanie bazy wiedzy, w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych;
  • utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy, w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści;
  • wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;
  • szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy;
  • opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);
  • utworzenie systemu wspomagania decyzji dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania Strategicznego Planu Adaptacji 2020;
  • dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby społeczeństwa.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

RUSZYŁA BAZA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ...

2 września 2019 r. została uruchomiona baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu pri [...]

GOZ pozwoli zmaksymalizować odzysk suro ...

Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów - to główne tematy, które był [...]

KONKURS LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA ...

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider Ochrony Środowiska, organizowan [...]

RAPORT Z RYNKU CO2 ...

Poniżej przedstawiamy najnowszy numer „Raportu z rynku CO2”. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. [...]