Konferencje, seminaria, warsztaty, sympozja, szkolenia

W roku 2015 Instytut był organizatorem lub współorganizatorem następujących spotkań:

  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczne Środowisko – Bezpieczna Praca; Radom, 89 czerwca (współorganizatorem Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Śrdowiska w Radomiu);
  • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Obieg Pierwiastków w Przyrodzie: Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie; Warszawa, 1011 września;
  • Seminarium Assessment of the contribution from wood burning to the PM10 aerosol in Flanders, Belgium; Warszawa, 20 maja (współorganizatorem instytuty PAN, Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Gandawie);
  • 6. spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji programów pomiarowych w zakresie jakości powietrza na stacjach tła regionalnego; Warszawa, 28 kwietnia (współorganizatorem GIOŚ);
  • X Komitet Sterujący Centrum Analiz Klimatycznych; Warszawa, 2 kwietnia;
  • XI Komitet Sterujący Centrum Analiz Klimatycznych; Warszawa, 7 lipca;
  • XII Komitet Sterujący Centrum Analiz Klimatycznych; Warszawa, 2 października.

W 2015 r. pracownicy Instytutu przedstawili 52 referaty i 8 posterów prezentujących wyniki niektórych prac prowadzonych w Instytucie na 44 konferencjach i seminariach naukowych oraz warsztatach.

Drukuj