XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”

18-19 czerwca 2018 roku odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych” organizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie przy współudziale Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego. Patronem konferencji był JM Rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski, gościem honorowym JM Rektor SGH profesor Marek Rocki.

Konferencja Naukowa Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych jest coroczną konferencją naukową o zasięgu międzynarodowym. Celem głównym konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i integracja polskich oraz zagranicznych środowisk akademickich, zajmujących się zastosowaniami matematyki i informatyki w szeroko rozumianej ekonomii.

W tym roku wystąpienia i dyskusje odbywały się w trakcie 11 sesji tematycznych, z których część była w języku angielskim. Prelegenci przyjechali z wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz z Grecji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Norwegii, Litwy, Niemiec, Albanii, Tunezji, USA i Tajlandii.

Tematy referatów obejmowały zagadnienia dotyczące statystyki, ekonometrii i biometrii, zastosowań statystyki, matematyki i innych metod ilościowych w ekonomii, zarządzaniu, logistyce, naukach przyrodniczych, wielowymiarowej analizy porównawczej, inżynierii finansowej i badań operacyjnych, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych a także zastosowania metod ilościowych w ochronie środowiska.

Dyrektor IOŚ-PIB dr inż. Krystian Szczepański w trakcie mowy powitalnej wskazał na przykładzie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami w jaki sposób można zastosować metody ilościowe w obszarze ochrony i zarządzania środowiskiem. Dane zgromadzone w Krajowej Bazie mogą być wykorzystane do wielowymiarowej analizy porównawczej. Dane wykorzystywane są na przykład do opracowania i aktualizacji programów ochrony powietrza, planów gospodarki niskoemisyjnej, inwentaryzacji źródeł emisji w województwach oraz prac związanych z coroczną oceną jakości powietrza (w tym analiz modeli).

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Raport z rynku CO2 ...

Poniżej przedstawiamy marcowy numer „Raportu z rynku CO2”. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. i [...]

25 lat rozwoju geotermii w Polsce ...

11 kwietnia 2019 r. w Gmachu Sejmu RP została uroczyście otwarta wystawa „25 lat rozwoju geotermii w [...]

Raport ONZ na temat stanu środowiska na ...

„Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” – tym hasłem ONZ w swoim najnowszym raporcie wzywa do zintensyfikowa [...]

PROJEKTY FUNDACJI EKOLOGICZNEJ „ZIELON ...

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Pro [...]