V Sympozjum Naukowe ProEnergo 2018

W dniach 29-30 czerwca bieżącego roku już po raz piąty odbyło się Sympozjum naukowe „ProEnergo-Możliwości i Horyzonty Ekoinnowacyjności”, tym razem pod tytułem „Ecological lnnovation Day”. V Sympozjum ProEnergo zostało zorganizowanie przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej, AGH, IF PAN Warszawa
i Politechnikę Warszawską. Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy był współorganizatorem tego wydarzenia, a także parterem merytorycznym.

Również w tym roku patronatem honorowym Sympozjum objęło Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW, a także Ministerstwo Energii.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, elektromobilności i magazynowania energii, szczególnie z zastosowaniem nowoczesnych technologii, wpisuje się czynnie w politykę klimatyczno-energetyczną kraju – powiedział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W wydarzeniu, wzięli udział również m.in.: Tomasz Dąbrowski – wiceminister w Ministerstwie Energii, Maciej Małecki – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, Artur Michalski, wiceprezes – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Haliniak – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojciech Dąbrowski – prezes PGE Energia Ciepła oraz dr inż. Krystian Szczepański – dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego.

Tegoroczne wydarzenie pt. „Ecological lnnovation Day”, zostało w całości poświęcone roli nowych technologii w szeroko pojętej energetyce. Wiodące tematy prezentowane na Sympozjum obejmowały szereg interesujących zagadnień, z których większość oscylowała wokół tematu ekoinnowacyjności, skupiając się zarówno na aspektach związanych z sektorem energetyki odnawialnej, elektromobilności, efektywności energetycznej i magazynowaniu energii, jak również rozwoju polityki klimatyczno-energetycznej i mechanizmów wsparcia ekoinnowacyjnych przedsięwzięć w Polsce.

Celem Sympozjum jest nawiązanie współpracy pomiędzy wymienionymi sektorami, a także wdrażanie nowych, ekoinnowacyjnych koncepcji, takich jak m.in. projekt „Gmina Samowystarczlna Energetycznie (GSE)”.

Sympozjum to wydarzenie, na którym spotykają się przedstawiciele świata nauki, biznesu, przemysłu z branży energetycznej, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych. Referaty oraz panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych prelegentów oferują możliwość bliższego zapoznania się z tematyką dotyczącą między innymi elektroenergetyki, energetyki prosumenckiej, ekorozwoju oraz nowoczesnych technologii.

Szczegółowe informacje o Sympozjum dostępne są na stronie internetowej: www.sn-proenergo.pl

V Sympozjum „ProEnergo” zostało zrealizowane jest w ramach Programu „DIALOG 0047/2016” w obszarze „Nauka dla innowacyjności” pt. „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł”.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

POLSKO – NORWESKIE SEMINARIUM JUST ...

W imieniu Ministerstwa Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy ma zasz [...]

Konferencja Środowisko Informacji 2018 ...

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2018 i potrwa do 30 wrześni [...]

Kampania edukacyjna STOP SMOG – konfer ...

24 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami mediów w [...]

LIFE Climate CAKE PL ...

27 lipca 2017 została zawarta umowa na dofinansowanie przedsięwzi [...]