Nowy raport ONZ: stan zdrowia ekosystemów pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek

W poniedziałek (6 maja 2019 r.) podczas sesji plenarnej IPBES (IPBES – Międzyrządowa Platforma ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu działająca pod auspicjami ONZ) w Paryżu został wydany globalny raport „The Global Ecosystem Assessment” dotyczący bioróżnorodności natury.
Sprawozdanie opracowano na podstawie 15 000 dokumentów naukowych i rządowych, uwzględniając również wiedzę ludów tubylczych oraz lokalnych społeczności. Prace nad raportem zajęły grupie 145 ekspertów z 50 krajów trzy lata i jest to pierwsze w historii tak kompleksowe sprawozdanie.
Analizowano przede wszystkim wpływ rozwoju gospodarczego na przyrodę i ekosystemy a wyniki jednoznacznie wskazały, że obecne tempo oraz skala wymierania milionów gatunków roślin i zwierząt nie były obserwowane nigdy wcześniej. Kluczowe znaczenie miało tu ostatnie 50 lat, kiedy to liczba ludzi na Ziemi podwoiła się.
Główne wnioski płynące z raportu:
  • 3/4 środowiska lądowego i około dwie trzecie środowiska morskiego zostały znacząco zmienione przez ludzkie działania;
  • obszar zajmowany przez miasta podwoił się od roku 1992;
  • ponad 1/3 powierzchni lądów i prawie 75% wszystkich zasobów słodkiej wody jest obecnie wykorzystywanych na potrzeby upraw i hodowli zwierząt;
  • w porównaniu z rokiem 1980 zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi wzrosło dziesięciokrotnie;
  • co roku do wód trafia od 300 do 400 milionów ton ścieków przemysłowych zawierających metale ciężkie, rozpuszczalniki, toksyczne szlamy.
Pogarsza się również sytuacja w rolnictwie. Z powodu degradacji gruntów o 23% zmniejszyła się produktywność ziem uprawnych a globalne uprawy są zagrożone utratą zapylających je owadów. Z powodu utraty siedlisk przybrzeżnych i schronienia między 100 a 300 milionów ludzi na świecie jest narażonych na zwiększone ryzyko powodzi i huraganów.
Za obecną sytuację odpowiadają zmiany w użytkowaniu lądowym i morskim, bezpośrednia eksploatacja żywych organizmów, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie i inwazyjne gatunki obce.
Robert Watson, przewodniczący IPBES zaznaczył, że „stan zdrowia ekosystemów, od których zależą ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie”.
Równocześnie dodał, że nie jest jeszcze za późno, aby powstrzymać globalną katastrofę, ale działania należy podjąć natychmiast i na każdym poziomie, od lokalnego po globalny. Zmiany muszą dotyczyć czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Nie da się dalej zwiększać konsumpcji i eksploatacji zasobów naturalnych. Konieczna jest zmiana sposobu zarządzania odpadami, rozwój nowych technologii oraz edukacja ekologiczna.
Ten dokument przypomina o oczywistej prawdzie: obecne pokolenia mają obowiązek przekazać przyszłym pokoleniom planetę, która nie zostanie nieodwracalnie zniszczona przez działalność człowieka. Mamy rozwiązania, więc nie możemy dłużej uciekać od odpowiedzialności. Musimy żyć na ziemi inaczej – komentowała Audrey Azoulay, dyrektor generalna UNESCO.
 

 

Źródło danych: IPBES/PAP

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Badanie strat i marnotrawstwa żywności ...

Szanowni Państwo, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się  do zakładów [...]

Nie żyje profesor Jan Szyszko ...

    W wieku 75 lat odszedł prof. Jan Szyszko - leśnik, nauczyciel akademicki, prof [...]

Ruszyły 31. Międzynarodowe Targi Ochro ...

Najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wezmą udział [...]

LIII BADANIA BIEGŁOŚCI Z ZAKRESU POMIA ...

Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB przedstawia program LIII (pięćdziesiątych trzecich) BADAŃ BIEGŁOŚ [...]